FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

HUTA CMC ZAWIERCIE

 

Zaprojektowany oraz wykonany przez firmę EnergoHut Sp. z o.o. rurociąg tlenu DN 250 na terenie Huty CMC Zawiercie jest ostatnim odcinkiem rurociągu, którym tlen z firmy Alkat w Dąbrowie Górniczej jest transportowany do Huty CMC Zawiercie. Rurociąg tlenu z Dąbrowy Górniczej do Huty CMC Zawiercie, o wydajności 20 000 m3/h i średnicy DN250 oraz długości około 30 km w  przeważającej części został poprowadzony podziemnie.    

 

 

Rurociąg tlenu został zakwalifikowany wg Dyrektywy 97/23/WE (PED) dotyczącej urządzeń ciśnieniowych do 1 grupy klasyfikacji płynów, oznaczającej płyny niebezpieczne, podgrupy płynów wybuchowych. Dalej został zaklasyfikowany do kategorii III, dla której określono moduł oceny zgodności B1+F.

 

Dokumentacja oraz wykonany rurociąg tlenu zostały poddane badaniu oraz odbiorowi przez jednostkę notyfikowaną w tym przypadku UDT-CERT w Dąbrowie Górniczej, zakończony przyznaniem Certyfikatu Badania Projektu WE oraz Certyfikatu zgodności WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe realizacje