BIURO

EnergoHut Inżyniering Sp. z o.o.

ul. Karolinki 70/8

44-121 Gliwice 

Tel. +48 695 863 939 

e-mail: biuro@energohut.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy.

KRS:0000798157, NIP: 6312686884, REGON: 384045901