EnergoHut Inżyniering Sp. z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z branży energetyki cieplnej, instalacji przemysłowych,
instalacji sanitarnych, w zakresie wykonywanych projektów współpracuje z inżynierami branży automatyki, instalacji elektrycznych, architektonicznej oraz
budowlano-konstrukcyjnej.
 
Nasi projektanci posiadają uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
• branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych;
• w branży budowlano-konstrukcyjnej;
• w branży architektonicznej;
 
Oferujemy projekty wielobranżowe, w tym projekty budowlane wraz z przeprowadzeniem procedury uzyskania pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze oraz powykonawcze w dziedzinie instalacji przemysłowych, budownictwa przemysłowego i ogólnego, między innymi:
• Kotłownie parowe oraz wodne, gazowe, olejowe, na paliwa stałe;
• Wymiennikownie;
• Instalacje przemysłowe wodne i parowe;
• Rurociągów pary, gazu, tlenu oraz innych mediów wraz z dokumentacją koncesyjną dla przeprowadzenia odbioru technicznego przez Jednostkę
Notyfikowaną wg Dyrektywy 2014/68/UE oraz norm zharmonizowanych oraz przepisów WUDT.
 
EnergoHut Inżyniering specjalizuje się od lat w instalacjach, urządzeniach ODZYSKU CIEPŁA z procesów technologicznych.
Pracę zaczynamy od analizy możliwości zabudowy instalacji/urządzenia do odzysku ciepła, poprzez projekty wykonawcze, projekty warsztatowe i produkcję na warsztacie, a zamykamy dostawą do urządzenia na budowę i udziałem w rozruchu.
 
Odzysk ciepła ze spalin lub gazów procesowych na ciągach technologicznych prowadzimy poprzez:
• Chłodzenia wyparkowe i wodne obiegu zamkniętego, elementów komory spalania i opancerzenia pieców hutniczych, przemysłowych i innych;
• Rekuperację ciepła spalin i gazów procesowych do podgrzewu powietrza spalania;
• Zabudowę kotłów odzyskowych lub wymienników ciepła na odciągach spalin/ gazów procesowych.