services-1

biuro projektowe


EnergoHut posiada biuro projektowe, które mieści się w gliwickim oddziale firmy, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z branży energetyki cieplnej, instalacji przemysłowych, instalacji sanitarnych, automatyki oraz instalacji elektrycznych, w zakresie wykonywanych projektów współpracuje z inżynierami branży architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej. Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw higieniczno-sanitarnych, BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Nasi projektanci posiadają uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
• branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych
• w branży budowlano-konstrukcyjnej
• w branży architektonicznej

Oferujemy projekty wielobranżowe, w tym projekty budowlane wraz z przeprowadzeniem procedury uzyskania pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze oraz powykonawcze w dziedzinie instalacji przemysłowych, budownictwa przemysłowego i ogólnego, między innymi:
• Kotłownie parowe oraz wodne, gazowe, olejowe, na paliwa stałe;
• Wymiennikownie;
• Instalacje przemysłowe wodne i parowe;
• Instalacje wentylacji i klimatyzacji przemysłowej;
• Sieci i instalacje parowe, gazowe, tlenowe.

Pełnimy rolę Generalnego Projektanta dla budowy obiektów energetyki przemysłowej.

Energohut specjalizuje się od lat w instalacjach, urządzeniach ODZYSKU CIEPŁA z procesów technologicznych. Pracę zaczynamy od analizy możliwości zabudowy instalacji/urządzenia do odzysku ciepła, poprzez projekty wykonawcze, projekty warsztatowe i produkcję w naszym warsztacie.

Odzysk ciepła ze spalin lub gazów procesowych na ciągach technologicznych prowadzimy poprzez:
• Chłodzenia wyparkowe i wodne obiegu zamkniętego, elementów komory spalania i opancerzenia pieców hutniczych, przemysłowych i innych;
• Rekuperację ciepła spalin i gazów procesowych do podgrzewu powietrza spalania;
• Zabudowę kotłów odzyskowych lub wymienników ciepła na odciągach spalin/ gazów procesowych.

services-1

warsztat produkcyjny


EnergoHut posiada warsztat produkcyjny na terenie Remak S.A. przy ulicy Zielonogórskiej w Opolu, specjalizujący się w produkcji:
• rekuperatorów;
• wymienników ciepła;
• kotłów odzysknicowych;
• rurociągów wysoko ciśnieniowych;
• zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
• podzespołów  ciśnieniowych do wszelkiego rodzaju kotłów.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych spawaczy, posiadających uprawnienia do spawania metodami:
• spawanie łukowe elektrodą otuloną (oznaczenie 111);
• spawanie metodą MAG (oznaczenie 135);
• spawanie metodą TIG (oznaczenie 141).

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie:
• wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
• modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących;
•  napraw kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników; ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych  zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

Dodatkowo EnergoHut posiada umowę  z UDT-CERT o świadczenie usług jednostki notyfikowanej, określonych w dyrektywie Urządzenia Ciśnieniowe 97/23/WE, dotyczących oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych w zakresie:
• weryfikacji projektu,
• weryfikacji wyrobu,
• weryfikacji jednostkowej.

Realizujemy także usługi w zakresie:
• gięcia rur,
• gięcia blach,
• cięcia blach przy pomocy urządzeń typu tlenowo – acetylenowego,
• cięcia blach plazmą i na nożycach gilotynowych,
• cięcia rur na przecinarkach mechanicznych i ciernych,