ZMIANA ADRESU

EnergoHut Inżyniering Sp. z o.o.
ul. Karolinki 70/8, 44-121 Gliwice 
Tel. +48 695 863 939 / email: biuro@energohut.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy.
KRS:0000798157, NIP: 6312686884, REGON: 384045901

odzysk ciepła z procesów technologicznych


 
Swoją ofertą wychodzimy naprzeciw wzrastającym wymogom dotyczącym ochrony środowiska, które obligują przedsiębiorstwa do zapobiegania i ograniczania emitowanych zanieczyszczeń zgodnie z dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) oraz wykorzystanie najlepszych dostępnych technik w skrócie BAT (Best Available Techniques). Jednym z wymogów dyrektywy jest minimalizacja zużycia energii na jednostkę produkcji. Zmniejszenie energochłonności obok procesu optymalizacji spalania, realizujemy głównie przez odzysk i wykorzystanie ciepła spalin lub gazów procesowych - więcej

 

realizacje

pracujemy dla