Projekt wraz z dostawą  4 sekcji rekuperatora w zakładzie Walcowni Dużej Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.
Projekt wraz z dostawą  4 sekcji rekuperatora w zakładzie Walcowni Dużej Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.
Projekt wraz z dostawą  4 sekcji rekuperatora w zakładzie Walcowni Dużej Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.
Projekt wraz z dostawą  4 sekcji rekuperatora w zakładzie Walcowni Dużej Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.
Projekt wykonawczy wraz z dostawą  4 sekcji rekuperatora dla zadania „ Modernizacja rekuperatorów powietrza dla optymalizacji energetycznej pieców grzewczych w zakładzie Walcowni Dużej huty ArcelorMiital Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.

Zaprojektowany i wykonany został rekuperator pracujący w układzie przeciwprądowym, metalowy, wysokoszczelny. Rekuperator po modernizacji osiąga lepsze parametry odzysku ciepła ze spalin do podgrzania powietrza spalania, został dostosowany także do aktualnego zapotrzebowania powietrza do spalania mieszaniny gazów. Masa jednej sekcji rekuperatora wynosi 11 300 kg, masa całkowita dostarczonego rekuperatora wynosi 45 200 kg.