Projekt wraz z dostawą Przegrzewacza pary na gaz koksowniczy dla Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Projekt wraz z dostawą Przegrzewacza pary na gaz koksowniczy dla Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Projekt wraz z dostawą Przegrzewacza pary na gaz koksowniczy dla Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Projekt wraz z dostawą Przegrzewacza pary na gaz koksowniczy dla Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Realizacja dla Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. projektu i wykonawstwa przegrzewacza pary dla nominalnego przepływu 12 t/h, złożony z następujących zespołów:

– Komory spalania z palnikiem gazowym o mocy nominalnej 900 kW

– Konwekcyjnej komory  przegrzewacza pary z częścią ciśnieniową

– Systemu opomiarowania, sterowania i automatyki zabezpieczeniowej przegrzewacza

– Instalacji przyłączeniowej w miejscu zabudowy przegrzewacza

Zespół przegrzewacza pary na gaz koksowniczy został poddany ocenie zgodności wg modułu G dyrektywy ciśnieniowej przez jednostkę notyfikowaną UDT-CERT, zakończonej  przyznaniem certyfikatu zgodności UE i oznakowany znakiem CE.