Kocioł odzysknicowy na odciągu spalin z pieca 140 ton w walcowni prętów Huty CMC Zawiercie
Kocioł odzysknicowy na odciągu spalin z pieca 140 ton w walcowni prętów Huty CMC Zawiercie
Kocioł odzysknicowy na odciągu spalin z pieca 140 ton w walcowni prętów Huty CMC Zawiercie

HUTA CMC ZAWIERCIE

Projekt wykonawczy wraz z dostawą kotła odzysknicowego na odciągu spalin z pieca 140 ton w Walcowni Prętów;

Zaprojektowany oraz dostarczony przez EnergoHut Sp. z o.o. nowy kocioł odzysknicowy na odciągu spalin z pieca 140 ton w Walcowni Prętów, składający się z segmentów chłodzonych wyparkowo (parowniki kotła) oraz walczaka (zbiornika wodno-parowego), pracuje w cyrkulacji naturalnej. Woda kotłowa z walczaka rurociągami opadowymi spływa do segmentów przewodu spalin. W chłodzonych segmentach na skutek przenikania ciepła ze spalin tworzy się mieszanina wodno-parowa wypychana w cyrkulacji naturalnej rurociągami wznoszącymi do walczaka w którym następuje separacja pary i wody.

Istniejące przewody odciągu spalin z pieca wykonane z przewodów stalowych niechłodzonych zostały zastąpione segmentami chłodzonymi.