Opracowanie projektu wstępnego dla firmy Energo-Eko I S.A. na zlecenie firmy Furel Sp. z o.o.

bloku energetycznego przetwarzania energii z gazów procesowych. W skład bloku energetycznego wchodzą:

  • 4 kotły z ekonomizerami
  • turbozespół
  • kondensator chłodzony powietrznie
  • instalacja przygotowania wody zasilającej kotł
Project details
  • 1 stycznia 2016Date:
  • Categories: