Wyparkowe chłodzenie odciąganych gazów 2 pieców elektrycznych łukowych w Hucie BMZ Zhlobin Byleorusian Steel Works
Wyparkowe chłodzenie odciąganych gazów 2 pieców elektrycznych łukowych w Hucie BMZ Zhlobin Byleorusian Steel Works
Wyparkowe chłodzenie odciąganych gazów 2 pieców elektrycznych łukowych w Hucie BMZ Zhlobin Byleorusian Steel Works
Wyparkowe chłodzenie odciąganych gazów 2 pieców elektrycznych łukowych w Hucie BMZ Zhlobin Byleorusian Steel Works
Wyparkowe chłodzenie odciąganych gazów 2 pieców elektrycznych łukowych w Hucie BMZ Zhlobin Byleorusian Steel Works
Wyparkowe chłodzenie odciąganych gazów 2 pieców elektrycznych łukowych w Hucie BMZ Zhlobin Byleorusian Steel Works
Firma ENERGOHUT w kwietniu 2011 roku na zlecenie generalnego wykonawcy, systemu odpylania gazów z pieców elektrycznych w Hucie BMZ Żłobin, fińskiej firmy WATER GROUP –wykonała projekt wstępny wyparkowego chłodzenia odciąganych gazów z dwóch pieców elektrycznych łukowych PGU1 oraz PGU3.
W 2012 roku został wykonany projekt wykonawczy instalacji wraz z dostawą zaprojektowanych kanałów kotła odzysknicowego. Na warsztatach zostały wykonane elementy dwóch kotłów odzysknicowych o łącznej masie około 220 ton. Chłodzenie wyparkowe polega na wykorzystaniu ciepła parowania wody do przejmowania ciepła z elementów chłodzonych, uzyskuje się parę którą można zużytkować na potrzeby technologiczne bądź też grzewcze.

Istotną zaletą w chłodzeniu wyparkowym jest wielokrotnie (nawet 60 krotnie) mniejsze zużycie wody na chłodzenie, niż w powszechnie stosowanym chłodzeniu wodą przemysłową.

Instalacja chłodzenia wyparkowego składa się ze zbiornika wodno-parowego (walczaka) umieszczonego powyżej elementów chłodzonych, rurociągów opadowych do elementów chłodzonych, pomp cyrkulacyjnych, rurociągów wznoszących do zbiornika, pomp zasilających walczak, stacji uzdatniana wody. Układ instalacji chłodzenia wyparkowego stanowi jednostkę kotła parowego odzysknicowego.
Wytwarzana para jest nasycona o ciśnieniu w zależności od potrzeb 0,2 – 3,2 MPa .