Projekt wykonawczy  komory osadczo-dopalającej  odciągu gazów z  pieca elektrycznego w stalowni ArcelorMittal Hunedoara SA Rumunia

Projekt wykonawczy zamiennej komory osadczo-dopalającej dla systemu odciągu gazów z  pieca elektrycznego EAF100 w stalowni ArcelorMittal Hunedoara SA  Rumunia

Zaprojektowano komorę osadczo – dopalająca  o pojemności  152m3 Komora pełni funkcję osadnika pyłów oraz służy do dopalania tlenku węgla.   Ściany i sklepienie  komory  chłodzone wodą, zbudowane z paneli skręcanych ze sobą przez połączenia kołnierzowe, co umożliwia demontaż komory lub poszczególnych jej części. Ściany boczne zaprojektowano z 13 łatwo  demontowalnych paneli, sklepienie komory zaprojektowane z 8 łatwo demontowalnych paneli.

Project details
  • 1 grudnia 2015Date:
  • Categories: