Odzysk ciepła z wanien szklarskich wraz z instalacją zagospodarowania ciepła, Zakłady Chemiczne Rudniki

ZAKŁADY CHEMICZNE RUDNIKI S.A. Projekt oraz wykonanie Instalacji odzysku ciepła z wanien szklarskich wraz z instalacją rozprowadzenia i zagospodarowania ciepła w suszarni krzemionki Zakładów Chemicznych.

Wykonana instalacja pozwoliła na odzyskanie i zagospodarowanie ok. 1000 kW ciepła na potrzeby suszarni krzemionki w Zakładach Chemicznych Rudniki. Spaliny z wanien szkalrskich odprowadzane z do tej pory bezpośrednio do komina, są obecnie kierowane na wymiennik ciepła spaliny/powietrze, gdzie podgrzewają zimne powietrze do temperatury 250°C. Podgrzane powietrze doprowadzone jest na odległość około 160 m, rurociągiem fi450 do budynku suszarni krzemionki.  Typ wymiennika płaszczowo-rurowy, przeciwprądowy- krzyżowy, spaliny przepływają w przestrzeni płaszczowej omywając pęczki rur przez które przepływa zimne powietrze.  Zabudowa instalacji wymiennika będzie przynosić znaczne oszczędności przez wyeliminowanie dotychczasowego zasilania suszarni ciepłem ze spalania gazu ziemnego.