Dostosowanie rekuperatorów 2 pieców pokrocznych walcowni średniej Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej do zasilania pieców gazem mieszanym

Projekt wykonawczy wraz z montażem w zakresie  dostosowania pieców pokrocznych  walcowni średniej, do zmiany gazu zasilającego – zasilanie gazem mieszanym. Zmiana rodzaju gazu wymusiła konieczność wprowadzenia zmian w instalacji grzewczej pieców i instalacji odzysku ciepła spalin- rekuperatorach. Modernizacja rekuperatorów – rekuperatora powietrza spalania oraz rekuperatora gazu mieszanego.