Projekt modernizacji budynku kotłowni na potrzeby zabudowy parowych kotłów zasilanych gazem na terenie Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.

Firma EnergoHut Sp. z o.o. na zlecenie Generalnego Wykonawcy, firmy Proinstal Sp. z o.o. wykonała projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i powykonawcze w branży:

- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej,
- technologicznej
dla zadania modernizacji budynku kotłowni na potrzeby zabudowy parowych kotłów zasilanych gazem na terenie Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.
Nowa kotłownia zlokalizowana w budynku dawnej maszynowni zmodernizowanym i przystosowanym do zabudowy w nim dwóch nowych kotłów parowych. Wydajność kotłowni gazowej 20 t/h pary.

Project details
  • 7 stycznia 2014Date:
  • Categories: