Instalacja odzysku ciepła z wody chłodzącej pieca w Odlewniach Polskich S.A. Starachowice
Instalacja odzysku ciepła z wody chłodzącej pieca w Odlewniach Polskich S.A. Starachowice
Projekt oraz wykonanie instalacji odzysku ciepła z wody chłodzącej pieca MFTGE 6000/4800kW/250 Hz, wraz z instalacją rozprowadzenia i zagospodarowania ciepła do ogrzewania wydzielonych stref Wydziału Odlewni P7. Dla poprawienia warunków komfortu cieplnego pracowników na nieogrzewanej Hali Odlewni, podjęliśmy się wykonania ogrzewania nadmuchowego poprzez nagrzewnice wodne, zasilane ciepłem odzyskowym z chłodzenia pieców MFTGE 6000/480kW/250Hz.

Ciepło odzyskiwane z chłodznia pieców jest na poziomie około 1000 kW, przy ich ciągłej pracy. Transformacja odzyskanego ciepła odbywa się w płytowym wymienniku ciepła, następnie poprzez instalację pompową, w systemie zamkniętym, ciepło jest doprowadzane do 29 nagrzewnic wodnych, rozmieszczonych w Hali Odlewni. Ze względu na dużą krotność wymian powietrza w Hali, zaprojektowane ogrzewanie spełnia rolę ogrzewania stanowiskowego, nawiewając ciepłe powietrze bezpośrednio do strefy przebywania ludzi.