Kocioł odzysknicowy ze spalin pieca cynkowniczego, Zakłady Cynkownicze Termetal
Kocioł odzysknicowy ze spalin pieca cynkowniczego, Zakłady Cynkownicze Termetal
Kocioł odzysknicowy ze spalin pieca cynkowniczego, Zakłady Cynkownicze Termetal
Projekt wykonawczy oraz wykonanie wodnego kotła odzysknicowego ze spalin pieca cynkowniczego 1280 kW, wraz z instalacją przykotłową na zlecenie firmy REMIX S.A. ze Świebodzina.

Wykonany został kocioł spaliny/woda przeznaczony do pracy w systemie otwartym, do odzysku ciepła ze spalin pieca cynkowniczego 1280 kW. Odzyskane ciepło wykorzystywane jest do technologii.

Kocioł odzyskowy złożony z głównych elementów:
- komory spalania wykonanej ze szczelnych ścian kotłowych,
- wymiennika spaliny/woda zbudowanego z płomieniówek przez, które przepływają spaliny podgrzewając wodę w zbiorniku elipsoidalnym z zamknięciem syfonowym na ciśnienie p = 0,1 bar.

Ciepło z przepływających przez kocioł odzyskowy spalin z pieca cynkowniczego przekazywane jest konwekcyjnie do ścian komory i do płomieniówek w zbiorniku wymiennika gdzie następuje podgrzanie wody do temperatury maks. 90°C. Podgrzana woda pobierana z górnej części kotła , wykorzystywana jest do procesów technologicznych zasilania wanien procesowych.