Rekuperator z instalacją do odzysku ciepła spalin z pieca topielno-rafinacyjnego do aluminium, dla BORYSZEW S.A., oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
Rekuperator z instalacją do odzysku ciepła spalin z pieca topielno-rafinacyjnego do aluminium, dla BORYSZEW S.A., oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
W ramach realizacji dla Spółki Boryszew S.A. oddz. Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina – producenta walcówki z aluminium i stopów aluminium została zaprojektowana i wykonana przez EnergoHut instalacja odzysku ciepła ze spalin z pieca topielno-rafinacyjnego. 
Ciepło spalin opuszczających komorę pieca topielnego wykorzystano do podgrzania powietrza spalania palników pieca.
W skład instalacji odzysku ciepła wchodzą:

  • – Rekuperator promieniujący pionowy,
  • – Konstrukcje budowlane,
  • – Kanały spalinowe wraz z izolacją termiczną,
  • – Instalacje zimnego i gorącego powietrza,

Instalacja odzysku ciepła pozwoli zmniejszyć zużycie paliwa (gazu ziemnego) o 10-15 %