Kompleksowe wykonanie odzysku ciepła ze spalin pieca obrotowego z rozprowadzeniem ciepła i instalacjami c.o. w budynku administracyjnym Walcowni Huty HSJ Stalowa Wola S.A.
Kompleksowe wykonanie odzysku ciepła ze spalin pieca obrotowego z rozprowadzeniem ciepła i instalacjami c.o. w budynku administracyjnym Walcowni Huty HSJ Stalowa Wola S.A.
Kompleksowe wykonanie odzysku ciepła ze spalin pieca obrotowego z rozprowadzeniem ciepła i instalacjami c.o. w budynku administracyjnym Walcowni Huty HSJ Stalowa Wola S.A.
Kompleksowe wykonanie odzysku ciepła ze spalin pieca obrotowego z rozprowadzeniem ciepła i instalacjami c.o. w budynku administracyjnym Walcowni Huty HSJ Stalowa Wola S.A.
Odzysk ciepła realizowany jest poprzez zabudowę wymiennika spaliny/woda na bypassie odciągu spalin z pieca obrotowego, ilość odzyskanego ciepła wynosi maksymalnie 3000 kW.
Węzeł ciepła odzyskowego został podłączony do sieci cieplnej na Walcowni Huty HSJ Stalowa Wola S.A. , rozprowadzającej ciepło do poszczególnych odbiorników, wykorzystywane jest między innymi do ogrzewania budynku administracyjnego, podgrzewania c.w.u. oraz dogrzewania hali walcowni poprzez nagrzewnice powietrza.