Instalacja odzysku ciepła ze spalin gazowego kotła parowego o mocy 3400 kW, zainstalowanego w kotłowni zakładu PACKPROFI Sp. z o.o. Kolonowskie
Instalacja odzysku ciepła ze spalin gazowego kotła parowego o mocy 3400 kW, zainstalowanego w kotłowni zakładu PACKPROFI Sp. z o.o. Kolonowskie
Realizacja instalacji odzysku ciepła dla Firmy PACKPROFIL – producenta kątowników i tulei tekturowych – na przewodzie spalinowym z kotła parowego zainstalowano wymiennik ciepła spaliny/ woda, którego zadaniem jest podgrzanie wody zasilającej kocioł o dt=20°C. Ilość ciepła odzyskana ze spalin wynosi około 140 kW.
Zainstalowanie wymiennika ciepła wpływa na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego zasilającego kocioł parowy.