Modernizacja III sekcji rekuperatora spalin pieca grzewczego Walcowni w Hucie Łabędy S.A.
Modernizacja III sekcji rekuperatora spalin pieca grzewczego Walcowni w Hucie Łabędy S.A.
Modernizacja istniejącego rekuperatora miała na celu poprawienie sprawności energetycznej rekuperatora a tym samym i pieca grzewczego.
Zakres prac obejmował:

  • – opracowanie dokumentacji wykonawczej III sekcji rekuperatora
  • – wykonanie oraz montaż III sekcji rekuperatora

Zaprojektowana i zainstalowana nowa III sekcja rekuperatora posiada większą powierzchnię wymiany ciepła, przy mniejszych oporach przepływu powietrza i spalin przez rekuperator.