Wykonanie i dostawa komory rozprężno -osadczej na odciągu spalin z pieca elektrycznego łukowego w stalowni huty HSJ Stalowa Wola S.A.
Wykonanie i dostawa komory rozprężno -osadczej na odciągu spalin z pieca elektrycznego łukowego w stalowni huty HSJ Stalowa Wola S.A.

Komora zabudowana na odciągu gazów z pieca elektrycznego łukowego, w komorze następuje dopalanie tlenku węgla zawartego w gazach. Ściany komory chłodzone są wodą, ciepło z chłodzenia odzyskiwane jest do technologii.

Project details
Like it?
More sharing options