Remont instalacji odzysku ciepła ze spalin dla pieca z trzonem obrotowym dla Huta Bankowa Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Remont instalacji odzysku ciepła ze spalin dla pieca z trzonem obrotowym dla Huta Bankowa Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Remont instalacji odzysku ciepła ze spalin dla pieca z trzonem obrotowym dla Huta Bankowa Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Dokumentacja techniczna, wykonanie oraz dostawa  wraz z montażem rekuperatora z elementami przewodów powietrza i nakryciami kanałów. Dwie sekcje rekuperatora z rurami pętlowymi, zapewniającymi kompensację wydłużeń przy zmiennych warunkach cieplnych. Rekuperator  pracujący w układzie przeciwprądowym. Rekuperator zabudowany w celu odzyskiwania ciepła ze spalin na wylocie z pieca, do podgrzewania powietrza do spalania. Podgrzewanie powietrza do spalania poprawia sprawność cieplną pieca, zmniejsza zużycie paliwa na nagrzewanie wsadu.