Projekt oraz wykonanie odciągów wentylacyjnych, Chemar Zakład Rurociągów

CHEMAR ZAKŁAD RUROCIĄGÓW – Projekt oraz wykonanie odciągów wentylacyjnych nad stanowiskami spawalniczymi