Wykonanie kanałów chłodzenia wyparkowego, Celsa Huta Ostrowiec Świętokrzyski
Wykonanie kanałów chłodzenia wyparkowego, Celsa Huta Ostrowiec Świętokrzyski

Wykonanie modernizacji na odciągu gazów z pieca elektrycznego łukowego nr. 6 wraz z przeprowadzeniem zatwierdzenia dokumentacji w Urzędzie Dozoru Technicznego

Firma EnergoHut wykonała na zlecenie Inwestora Huty Celsa, na istniejącym odciągu gazów z pieca elektrycznego łukowego 160 t,  kanały wraz z komorą osadczo-dopalającą łącznie o masie 55 ton, w chłodzeniu wyparkowym. Nowe elementy zostały poddane procedurze odbioru przez UDT wraz z nowo zatwierdzoną dokumentacją odbiorową.