Projekt oraz wykonanie rurociągu tlenu do Pieców Elektrycznych w Stalowni, Huta CMC Zawiercie
Projekt oraz wykonanie rurociągu tlenu do Pieców Elektrycznych w Stalowni, Huta CMC Zawiercie

Zaprojektowany oraz wykonany przez firmę EnergoHut Sp. z o.o. rurociąg tlenu DN 250 na terenie Huty CMC Zawiercie jest ostatnim odcinkiem, rurociągu którym tlen z firmy Alkat w Dąbrowie Górniczej jest transportowany do Huty CMC Zawiercie. Rurociąg tlenu z Dąbrowy Górniczej do Huty CMC Zawiercie, o wydajności 20 000 m3/h i średnicy DN250 oraz długości około 30 km w przeważającej części został poprowadzony podziemnie.                                                             

EnergoHut wykonał odcinek rurociągu tlenu na terenie CMC Zawiercie od stacji redukcyjnej do włączenia do istniejącego na terenie zakładu rurociągu tlenu. Rurociąg tlenu DN250 o przepustowości 17 000 Nm3/h i ciśnieniu 16 bar, prowadzony napowietrznie po estakadzie, układany na podporach, łączna długość około 530 m.

Rurociąg tlenu został zakwalifikowany wg Dyrektywy 97/23/WE (PED) dotyczącej urządzeń ciśnieniowych do 1 grupy klasyfikacji płynów, oznaczającej płyny niebezpieczne, podgrupy płynów wybuchowych. Dalej został zaklasyfikowany do kategorii III, dla której określono moduł oceny zgodności B1+F.

Dokumentacja oraz wykonany rurociąg tlenu zostały poddane badaniu oraz odbiorowi przez jednostkę notyfikowaną w tym przypadku UDT-CERT w Dąbrowie Górniczej, zakończony przyznaniem Certyfikatu Badania Projektu WE oraz Certyfikatu zgodności WE.

Project details
Like it?
More sharing options

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *